Tematyczny serwis o Republice Federalnej Niemiec

Podstawy Gospodarki Niemiec

Republika Federalna Niemiec należy do państw wysokorozwiniętych. Świadczą o tym nie tylko wskaźniki gospodarcze, ale i udział w spotkaniach grupy G8 oraz przynależność do OECD. Sama gospodarka niemiecka wytwarzała w 2004 roku 6.6% światowego PKB, a udział ten był trzecim na świecie po USA i Japonii. Na skutek recesji w 2008 oraz ujemnego wzrostu PKB (-5% w 2008) wartość produktu krajowego brutto Niemiec w światowej gospodarce zmalała. W 2009 wyniosła ona według statystyk Banku Światowego 3.3 tryliona dolarów, co dało Republice Federalnej Niemiec czwarte miejsce na świecie po USA, Japonii oraz Chinach. Pod względem wartości PKB per capita (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) Niemcy z wartością 36.900 dolarów na mieszkańca lokują się na 32 miejscu świecie. Struktura PKB niemieckiej gospodarki z podziałem na sektory przedstawiała się w 2009 roku następująco: rolnictwo - 0.9%, przemysł - 26.8%, usługi - 72.3%.

Bezrobocie w Niemczech

Poziom bezrobocia w Niemczech wyniósł w końcu 2009 roku 7.8%, a liczba bezrobotnych szacowana była na 3.2 mln osób. Poziom inflacji, który wynosił w roku 1992 5.2%, w roku 2009 oscylował w granicy 0,2%. Natomiast dług publiczny Niemiec wyniósł w styczniu 2010 73.1% PKB. Warto nadmienić, że Niemcy są również państwem przeznaczającym blisko 18% PKB na inwestycje. Ponad 2.5% PKB przeznaczane jest na inwestycje w badania i rozwój.

Niski wzrost gospodarczy

Niski wzrost gospodarczy Niemiec w latach 90-tych spowodowany był wielkimi inwestycjami na obszarze landów byłej NRD. Oblicza się, że koszty zjednoczenia w okresie 1990-2009 wyniosły pomiędzy 1.3-1.6 biliona euro. Do tych wydatków należy również doliczyć konsekwencje recesji gospodarczej, która stała się faktem po 2008 roku. Oprócz tego warto wspomnieć, że Niemcy są państwem społecznej gospodarki rynkowej, co w praktyce wiąże się dużymi wydatkami na cele społeczne.

Gospodarka według przedsiębiorstw

Niemieckie koncerny należą do największych na świecie. Takie firmy jak: Volkswagen, Siemens, BASF, Bayer należą do światowej czołówki w swoich branżach. Z drugiej strony bardzo silna pozycja tych przedsiębiorstw powoduje, że w znacznym stopniu wpływają one na gospodarkę całej Republiki Federalnej Niemiec. Mimo istnienia tych gigantów, będący bardzo często wizytówką Niemiec, to jednak małe i średnie przedsiębiorstwa są „solą” niemieckiej gospodarki. Ich liczbę szacuje się na blisko 3.6 mln, a one same stanowią 99% wszystkich niemieckich firm. Blisko połowa tych podmiotów działa w branży usług, 30% w przemyśle, a niespełna 20% w handlu. Wiele z tych innowacyjnych i często bardzo wyspecjalizowanych firm to przedsiębiorstwa rodzinne.
 

Dowiedz się więcej

Problemy gospodarcze

Atuty gospodarki

Gospodarka w liczbach

O serwisie

infoNiemcy to niekomercyjny serwis, prezentujący informacje na temat Republiki Federalnej Niemiec. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o historii, polityce oraz gospodarce Niemiec.

Masz jakieś sugestie? Napisz do nas!