Tematyczny serwis o Republice Federalnej Niemiec

Druga Rzesza Niemiecka

Zalążkiem powstania nowego zjednoczonego państwa niemieckiego były wydarzenia wiosny ludów, a także rywalizacja Prus i Austrii o przewodnictwo w Związku Niemieckim. Po wojnie między tymi dwoma państwami w 1866 roku to Prusy okazały się silniejsze. Dlatego też doprowadziły w 1871 roku do zjednoczenia niemieckich ziem, pod panowaniem Wilhelma I, występującego od tego momentu jako cesarza II Rzeszy. Kanclerzem ponownie zjednoczonych Niemiec został „żelazny” Otto von Bismarck, który w Polskiej historii wymieniany jest jako ciemiężyciel i zwolennik germanizacji historycznie polskich ziem. Kanclerzowi udało się trwałe zjednoczenie Niemiec „krwią i żelazem”.

Niemcy w epoce Bismarcka

II Rzesza Niemiecka była formalnie federacją państw niemieckich pod przewodnictwem Prus, których władca przyjął dziedziczny tytuł cesarza. Epoka bismarckowska to czasy industrializacji Niemiec oraz ekspansji na tereny Afryki, Oceanii oraz wzrostu pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej, czego przejawem było powstanie dwóch bloków sojuszniczych - ententy (zrzeszającej Wielką Brytanię, Francję i Rosję) oraz trójprzymierza (sojuszu Niemiec, Austro-Węgier i Włoch). Ekspansjonistyczna i konfrontacyjna polityka obu bloków doprowadziła w 1914 roku do wybuchu pierwszej wojny światowej.
II Rzesza Niemiecka przetrwała do 9 listopada 1918 roku. Abdykacja cesarz Wilhelma II Hohenzollerna zapoczątkowała równocześnie nowy okres w historii Niemiec zwany Republiką Weimarską.
 

Dowiedz się więcej

Kalendarium wydarzeń

O serwisie

infoNiemcy to niekomercyjny serwis, prezentujący informacje na temat Republiki Federalnej Niemiec. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o historii, polityce oraz gospodarce Niemiec.

Masz jakieś sugestie? Napisz do nas!