Tematyczny serwis o Republice Federalnej Niemiec

Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD)

Dnia 8 maja 1945 Niemcy dokonały bezwarunkowej kapitulacji. Rozpoczął się okres podziału i okupacji terytorium niemieckiego przez mocarstwa sojusznicze (ZSRR, Francja, Wlk. Brytania i USA). „Nowe” Niemcy miały się wyłonić w duchu demilitaryzacji, denazyfikacji społeczeństwa, demokratyzacji i dekartelizacji gospodarki.

Podział Niemiec

Na skutek braku porozumienia mocarstw podzielono Niemcy na dwie części. Dnia 21 września 1949 powstała Republika Federalna Niemiec (RFN), a 7 października 1949 proklamowano utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Jednocześnie podzielono Berlin na dwie części. Berlin Zachodni stanowił swego rodzaju zachodnią enklawę otoczoną przez terytorium NRD, którego stolicą była wschodnia część Berlina. Stolicą RFN został Bonn, a same Niemcy zachodnie nazywano bardzo często „Republiką Bońską”.
NDR.

NRD - państwo na modłę radziecką

Niemiecką Republikę Demokratyczną utworzono z sowieckiej strefy okupacyjnej. Zamieszkiwało ją 17 milionów ludzi. Podstawą podziału administracyjnego było 14 krajów związkowych (czyli „Landów”). Stolicą NRD był Wschodni Berlin. Niemiecka Republika Demokratyczna była państwem stworzonym na modłę radziecką, z dyktaturą komunistycznej partii SED (Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności), z Izbą Ludową jako najwyższym organem władzy ustawodawczej oraz kolektywną głową państwa w postaci Rady Państwa. Oprócz SED istniało kilka afiliowanych partii, tworzących ułudę wielopartyjności, oraz organizacji. Wszystkie skupione były w tzw. Froncie Narodowym. Konstytucja sankcjonująca ustrój NRD przyjęta została 12 października 1949 roku. Pierwszym przywódcą partii SED oraz premierem został Otto Grotewohl.

NRD było przykładem typowego demoludy, w którym przeprowadzono nacjonalizację gospodarki, reformę rolną w duchu kolektywizacji oraz gdzie rozbudowano aparat przymusu - w tym przypadku w postaci służby bezpieczeństwa Stasi oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1950 roku NRD było członkiem RWPG, a w 1955 roku weszło w skład Układu Warszawskiego.

Budowa muru berlińskiego

Nasilające się niepokoje społeczne (protesty robotnicze w 1953 roku), duża fala imigracji do Niemiec Zachodnich ( w latach 1949-61 uciekło na Zachód blisko 2,7 mln „wschodnich” Niemców) oraz kryzysy berlińskie (blokada Berlina w 1949, stłumienie strajków robotniczych w 1953 roku oraz walka z imigracją w 1961 roku) doprowadziły do eskalacji napięcia między mocarstwami, których efektem była budowa muru berlińskiego w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku. Stał on się symbolem represji NRD-owskiego aparatu przemocy (podczas próby przekraczania muru w latach 1961-89 zginęło przynajmniej 98 osób) oraz podziału Niemiec na dwa państwa. Po upadku muru berlińskiego (9 listopad 1989) NRD przetrwała jeszcze tylko do 9 października 1990 roku, gdy to nastąpiło oficjalne przystąpienie się tegoż państwa do RFN.
 

Dowiedz się więcej

Kalendarium wydarzeń

O serwisie

infoNiemcy to niekomercyjny serwis, prezentujący informacje na temat Republiki Federalnej Niemiec. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o historii, polityce oraz gospodarce Niemiec.

Masz jakieś sugestie? Napisz do nas!