Tematyczny serwis o Republice Federalnej Niemiec

Polityka niemiecka - ustrój państwa

Republika Federalna Niemiec jest państwem o ustroju demokratycznym. Ustrój Niemiec można określić jako kanclerski, co jest specyficzną odmianą systemu parlamentarnego. Naczelnym aktem prawnym, regulującym ustrój Niemiec jest konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 1949 roku, zwana Ustawą Zasadniczą (Grundgesetz). Naczelnymi zasadami ustroju są:

Na dalszych podstronach znajdziesz dokładniejsze informacje na temat charakteru władzy federalnej, systemu partyjenego oraz polityki zagranicznej Niemiec.

Dowiedz się więcej

Zasady ustrojowe RFN

Konstytucja niemiecka, a właściwie ustawa zasadnicza - Grundgesetz - stanowi, że Niemcy są demokratycznym państwem prawa. Do naczelnych zasad ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec należy zaliczyć: demokratyzm, federalizm, podział władzy, samorządność.

O serwisie

infoNiemcy to niekomercyjny serwis, prezentujący informacje na temat Republiki Federalnej Niemiec. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o historii, polityce oraz gospodarce Niemiec.

Masz jakieś sugestie? Napisz do nas!