Tematyczny serwis o Republice Federalnej Niemiec

Pierwsza Rzesza Niemiecka

Pierwsze wieki istnienia I Rzeszy Niemieckiej cechowały zarówno tendencje zjednoczeniowe jak i dążenia separatystyczne. Warto w tym miejscu wspomnieć o panowaniu Ottona I Wielkiego, cesarza i twórcę Świętego Cesarstwa Rzymskiego w roku 962 roku. Podbił lub podporządkował on sobie Czechy, Węgry, Danię oraz Chorwację. Jeden z jego następców - Otton III udał się w roku 1000 do Polski i brał udział w zjeździe gnieźnieńskim.

Cezaropapizm i spór o inwestyturę

Kolejne lata to walka Władców niemieckich z ościennymi państwami (Polską i Czechami), walki wewnętrzne, a w stosunkach z papiestwem - era cezaropapizmu i sporu o inwestyturę. Po Wielkim Bezkrólewiu władzę w Rzeszy Niemieckiej objęli Habsburgowie i władali nią do 1806 roku. Okres ten to jednak również czas wewnętrznych walk, rozdrobnienia władzy oraz wzrost pozycji elektorów, których od momentu wydania Złotej Bulli 1356 traktowano na równi z królami. W kontekście władztwa Habsburgów warto wspomnieć o panowaniu Karola V, który władał tak wielkim imperium (od obszarów w Ameryce Środkowej i Południowej, przez Hiszpanię, Austrię, część Włoch, Niderlandy po ziemie Rzeszy Niemieckiej), że mówiło się o nim, iż słońce w nim nigdy nie zachodzi. Panowanie Karola to również okres Marcina Lutra, reformacji i walk religijnych, które trwały zgoła 30 lat i zakończyły się na mocy pokoju augsburskiego w 1555 roku, ustanawiając religijny podział Niemiec na księstwa katolickie oraz protestanckie.

Wojna trzydziestoletnia i Kongres Wiedeńskie

Po panowaniu Karola Rzesza jako jeden organizm nigdy nie była już tak silna. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) doprowadziła do dalszego uniezależnienia się księstw. Habsburgom wyrósł potężny konkurent w postaci dynastii Hohenzollernów władających już nie tylko tradycyjnie Brandenburgią, ale i Prusami. To również czas oświeconego absolutyzmu - centralizacji władzy i administracji, reformy skarbowości i wojska w obrębie księstw. Pierwsza Rzesza Niemiecka skończyła się wraz z nadejściem epoki napoleońskiej. W 1806 roku Święte Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć. Na mocy Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku powstał nowy porządek świata i pierwsza Rzesza Niemiecka dokonała swojego żywota.
 

Dowiedz się więcej

Kalendarium wydarzeń

O serwisie

infoNiemcy to niekomercyjny serwis, prezentujący informacje na temat Republiki Federalnej Niemiec. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o historii, polityce oraz gospodarce Niemiec.

Masz jakieś sugestie? Napisz do nas!